Navigation

Ponuda proizvoda

Return to Previous Page
Opis

Opis

Krmne smjese za goveda
  • STARTER ZA TELAD -smjesom se hrani telad do 80 kg tjelesne težine -sadrži 18% proteina, peletirana je i daje se u suhom stanju. Izuzetno je važno što naš STARTER sadržava brzo fermentirajuće ugljikohidrate u obliku drobljenih peleta koji stimuliraju razvoj tkiva buraga i uzimanje hrane.
  • GROVER ZA TELAD -smjesom se hrani telad od 80 – 180 kg tjelesne težine -sadrži 15% proteina, nepeletirana je i daje se u suhom stanju
  • JUNAD – 1 -smjesom se hrani junad od 180 – 250 kg tjelesne težine -sadrži 14% proteina, nepeletirana je i daje se u suhom stanju
  • JUNAD – 2 -smjesom se hrani junad iznad 250 kg tjelesne težine -sadrži 12% proteina, nepeletirana je i daje se u suhom stanju
  • DOPUNSKA ZA JUNAD (bez uree) – dopunska krmna smjesa je bogata bjelančevinama (30 %), mineralima i vitaminima i služi kao nadopuna osnovnim krmivima (kukuruz, ječam, kukuruz u klipu, silaža) čime se postiže pravilna izbalansiranost obroka za tovna i mliječna goveda -ne sadrži ureu i nije upotrebljiva za ostale vrste stoke, a junadi se može dati tek kada u potpunosti počnu preživati
  • DOPUNSKA ZA JUNAD (sa ureom) – dopunska krmna smjesa je bogata bjelančevinama (30 %), mineralima i vitaminima i služi kao nadopuna osnovnim krmivima (kukuruz, ječam, kukuruz u klipu, silaža) čime se postiže pravilna izbalansiranost obroka za tovna i mliječna goveda -sadrži ureu i nije upotrebljiva za ostale vrste stoke, a govedima se može dati tek kada počnu u potpunosti preživati (4-5 mj. starosti).
  • SUPERKONCENTRAT SA UREOM -dopunska krmna smjesa je bogata bjelančevinama (32 %), mineralima i vitaminima i služi kao nadopuna osnovnim krmivima (kukuruz, ječam, kukuruz u klipu, silaža) čime se postiže pravilna izbalansiranost obroka za tovna i mliječna goveda -sadrži ureu i nije upotrebljiva za ostale vrste stoke, a govedima se može dati tek kada počnu u potpunosti preživati.
  • MUZARE 13% – namjenjena je prehrani krvava koje se kao osnovnom krmom hrane sa uglavnom pašom, zelenom krmom u štali, silažom ili sijenom kvalitetnih zasijanih trava, djetelinsko travnim smjesama ili lucernom. Osnovni obrok se sastoji od 75% i više ovih krmiva. Potpuna krmna smjesa sa 15% sirovih bjelančevina GKM I sadrži brzo fermentirajuče izvore energije i kvalitetne izvore bjelančevina i minerala kojih nema dovoljno u voluminoznoj krmi.
  • MUZARE 19% -smjesa se koristi uz osnovni voluminozni obrok -1 kg smjese zadovoljava potrebe za proizvodnju 2 – 2,5 l mlijeka -sadrži 19% proteina, nepeletirana -daje se u suhom stanju
  • MUZARE 22% – namjenjena je prehrani krava koje se hrane sa više od 75% silaže cijele kukuruzne biljke u obroku. Silaža cijele kukuruzne biljke je bogat izvor energije, osrednji vlakana te siromašan izvor proteina i većine minerala kao što Ca, Mg, K i S, mikroelemenata i vitamina. Kada je silaža kukuruza jedino ili glavno voluminozno krmivo osnovnog obroka zbog visokog sadržaja škroba i kiselina može izazvati debljanje krava, ketozu, nisku masnoću mlijeka, nagli gubitak težine i acidoze. Potpuna krmna smjesa sa 25% sirovih bjelančevina GKM III sadrži tvari kojih nema dovoljno u silaži kukuruza i dodatke koji sprečavaju nepovoljno djelovanje silaže kukuruza.
  • SUPERKONCENTRAT ZA KRAVE MUZARE -dopunska krmna smjesa za ishranu mliječnih goveda -miješa se sa prekrupom žitarica u omjerima: za mliječna goveda- ljetna hranidba omjer žitarica i koncentrata je 80 : 20% za mliječna goveda- zimska hranidba omjer žitarica i koncentrata je 60 : 40% -koncentrat je nepeletiran, sadrži 35% proteina
  • SUPER KRAVA – ovo je posebno dizajnirana smjesa koja zadovoljava specifične potrebe visoko mliječnih krava u tranziciji 3 tjedna prije do 3 tjedna poslije teljenja ili postizanja vrha mliječnosti.
● isto tako daje se kravama sve dok proizvode više od 25 kg/d mlijeka;
● srednje i nisko mlječnim kravama koje su sklone ketozama;
● debelim kravama;
● kravama koje promjenjivo jedu;
● kravama koje se hrane pretežito silažom i zrnom kukuruza.
Krmne smjese za ovce
  • SMJESA ZA RANO ODBIJENU JANJAD – potpuna krmna smjesa se daje sisajućoj i odbitoj janjadi u količini koju može pojesti za dvadeset minuta. Uz krmnu smjesu janjad mora imati stalno na raspolaganju odlićno sijeno i pitku vodu. Preporučuje se janjad odbiti od ovaca kada dnevno, uz mlijeko, pojede 250-300 g smjese i približno 200 g sijena.
  • SMJESA ZA BREĐE OVCE I OVCE MUZARE – ova krmna smjesa namjenjena je za:
● popravak kondicije i težine iscrpljenih mliječnih ovaca nakon završetka laktacije radi povećanja broja ovuliranih jajašaca;
● postizanje priplodne kondicije “flushing” tjedan dana prije i poslije parenja radi povećanja broja ovuliranih jajnih stanica i ugnježđenih oplađenih jajašaca;
● bređe ovce tijekom zadnjih osam tjedana bređosti radi pravilnog i zdravog rasta fetusa;
● mliječne ovce u prvih 2 mjeseca laktacije;
● rasplodne ovnove u lošoj kondiciji i nedovoljnoj težini, te u vrijeme parenja – skakanja.
Krmne smjese za koze
  • SMJESA ZA RANO ODBIJENU JARAD – namjenjena je za prihranu sisajuće jaradi od drugog ili trećeg tjedna starosti do četvrtog mjeseca života. Ovisno od proizvodnog cilja jarad se odbija rano sa 5-6 tjedana ili 2 mjeseca. Sadrži sve potrebne hranjive tvari koje skladno nadopunjuju mlijeko u potrebama za zdrav rast i razvoj jaradi.
  • SMJESA ZA BREĐE I MLIJEČNE KOZE – termički obrađena, sadrži 16% proteina, namjenjena je za:
● popravak kondicije i težine iscrpljenih mliječnih koza nakon završetka laktacije radi povećanja broja ovuliranih jajašaca. Mršavim kozama se daje do 450 g/d krmne smjese. Debelim kozama se ograničava na 110 g/d;
● postizanje priplodne kondicije “flushing” tjedan dana prije i poslije parenja radi povećanja broja ovulacija i implamantacija oplađenih jajašaca;
● bređe koze tijekom zadnjih osam tjedana bređosti radi pravilnog i zdravog porasta ploda;
● mliječne koze u prvih 2 mjeseca laktacije;
● rasplodne jarčeve u lošoj kondiciji i nedovoljnoj težini te u vrijeme parenja (skakanja).
Returns & Delivery

Detalji o proizvodu.

Srodni proizvodi

Brzi pregled

Smjese za svinje

KRMNE SMJESE ZA SVINJE PREDSTARTER -mliječni nadomjestak za hranidbu odojaka do 21 dan starosti. Veliki udio bjelančevina mlijeka. Velika važnost ove krmne smjese je u tome što osim nutritivne ima i prilagodbenu ulogu (prilagodba probavnog sustava krmivima koja će slijediti u kasnijim fazama hranidbe) STARTER ZA PRASAD S 22% -smjesa...
Brzi pregled

Smjese za pernatu divljač

Krmne smjese za fazane STARTER ZA FAZANE 28% -potpuna krmna smjesa za ishranu fazana od 1 – 21 dana starosti GROVER ZA FAZANE 24% -potpuna krmna smjesa za ishranu fazana od 3 – 7 tjedana starosti -prijelaz na smjesu grover mora biti postepen u toku 3 – 5 dana FINIŠER...
Brzi pregled

Smjese za perad

Krmne smjese za tov pilića BROSTARTER 21% -kompletna krmna smjesa za tov pilića do 4 tjedna starosti. BROSTARTER 22% -kompletna krmna smjesa za tov pilića do 4 tjedna starosti. BROFINIŠER 18% -kompletna krmna smjesa za piliće u drugoj fazi tova od 4 – 6 tjedna starosti. BROFINIŠER 20% -kompletna krmna...
Brzi pregled

Ostale smjese

OSTALE KRMNE SMJESE SMJESA ZA ČINČILE -smjesa sadrži 18% proteina i minimalno 16% sirove vlaknine -namjenjena je za uzgoj činčila i termički je obrađena SMJESA ZA KUNIĆE 16% -sadrži 16% proteina i minimalno 13% sirove vlaknine -namjenjena je za ishranu kunića do odbijanja SMJESA ZA KUNIĆE 14% -sadrži 14% proteina...
Back to top