Navigation

Ponuda proizvoda

Return to Previous Page
Opis

Opis

Krmne smjese za fazane
 • STARTER ZA FAZANE 28% -potpuna krmna smjesa za ishranu fazana od 1 – 21 dana starosti
 • GROVER ZA FAZANE 24% -potpuna krmna smjesa za ishranu fazana od 3 – 7 tjedana starosti -prijelaz na smjesu grover mora biti postepen u toku 3 – 5 dana
 • FINIŠER ZA FAZANE I 19% -potpuna krmna smjesa za ishranu fazana od 7 – 12 tjedana starosti -prijelaz na smjesu finišer mora biti postepen u toku 3 – 5 dana
 • FINIŠER ZA FAZANE II 17% -potpuna krmna smjesa za ishranu fazana nakon 12 tjedana starosti -prijelaz sa smjese na smjesu mora biti postepen u toku nekoliko dana
 • FINIŠER ZA FAZANE III 15% -potpuna krmna smjesa za ishranu fazana nakon 16 tjedana starosti -prijelaz sa smjese na smjesu mora biti postepen u toku 3 – 5 dana
 • NESILICE FAZANKE 24% -koristi se za ishranu fazanki u fazi nesivosti
 • NESILICE FAZANKE 22% -koristi se za ishranu fazanki u fazi nesivosti
Krmne smjese za trčke
 • STARTER ZA TRČKE 30% -potpuna krmna smjesa za ishranu trčki od 1 – 21 dana starosti
 • GROVER ZA TRČKE 26% -potpuna krmna smjesa za ishranu trčki od 3 – 6 tjedana starosti -prijelaz na smjesu grover mora biti postepen u toku 3 – 5 dana
 • FINIŠER ZA TRČKE 19% -potpuna krmna smjesa za ishranu pernate divljači nakon 7 tjedna starosti -prijelaz na smjesu finišer mora biti postepen u toku 3 – 5 dana
 • NESILICE TRČKE 24% -koristi se za ishranu trčki u fazi nesivosti
 • JAPANSKE PREPELICE – NESILICE 19% -koristi se za ishranu japanskih prepelica u fazi nesivosti
Returns & Delivery

Detalji o proizvodu.

Srodni proizvodi

Brzi pregled

Ostale smjese

OSTALE KRMNE SMJESE SMJESA ZA ČINČILE -smjesa sadrži 18% proteina i minimalno 16% sirove vlaknine -namjenjena je za uzgoj činčila i termički je obrađena SMJESA ZA KUNIĆE 16% -sadrži 16% proteina i minimalno 13% sirove vlaknine -namjenjena je za ishranu kunića do odbijanja SMJESA ZA KUNIĆE 14% -sadrži 14% proteina...
Brzi pregled

Smjese za perad

Krmne smjese za tov pilića BROSTARTER 21% -kompletna krmna smjesa za tov pilića do 4 tjedna starosti. BROSTARTER 22% -kompletna krmna smjesa za tov pilića do 4 tjedna starosti. BROFINIŠER 18% -kompletna krmna smjesa za piliće u drugoj fazi tova od 4 – 6 tjedna starosti. BROFINIŠER 20% -kompletna krmna...
Brzi pregled

Smjese za preživače

Krmne smjese za goveda STARTER ZA TELAD -smjesom se hrani telad do 80 kg tjelesne težine -sadrži 18% proteina, peletirana je i daje se u suhom stanju. Izuzetno je važno što naš STARTER sadržava brzo fermentirajuće ugljikohidrate u obliku drobljenih peleta koji stimuliraju razvoj tkiva buraga i uzimanje hrane. GROVER...
Brzi pregled

Smjese za svinje

KRMNE SMJESE ZA SVINJE PREDSTARTER -mliječni nadomjestak za hranidbu odojaka do 21 dan starosti. Veliki udio bjelančevina mlijeka. Velika važnost ove krmne smjese je u tome što osim nutritivne ima i prilagodbenu ulogu (prilagodba probavnog sustava krmivima koja će slijediti u kasnijim fazama hranidbe) STARTER ZA PRASAD S 22% -smjesa...
Back to top