Navigation

Ponuda proizvoda

Return to Previous Page
Opis

Opis

Krmne smjese za tov pilića
 • BROSTARTER 21% -kompletna krmna smjesa za tov pilića do 4 tjedna starosti.
 • BROSTARTER 22% -kompletna krmna smjesa za tov pilića do 4 tjedna starosti.
 • BROFINIŠER 18% -kompletna krmna smjesa za piliće u drugoj fazi tova od 4 – 6 tjedna starosti.
 • BROFINIŠER 20% -kompletna krmna smjesa za piliće u drugoj fazi tova od 4 – 6 tjedna starosti.
 • SUPERKONCENTRAT ZA TOV PILIĆA -ova dopunska krmna smjesa nadopuna je osnovnom krmivu -bogata je proteinima, mineralima i vitaminima. Omjer superkoncentrata i žitarica je 40% : 60% do 6 tjedana starosti pilića, a u završnom periodu 30% : 70%.
 • SUPERENERGY – dopunska krmna smjesa za visokointenzivan tov pilića.
Krmne smjese za pure
 • STARTER ZA PURIĆE 28% -potpuna krmna smjesa za ishranu purića od 1 – 4 tjedna starosti
 • GROVER ZA PURIĆE I 24% -potpuna krmna smjesa za ishranu purića od 4 – 8 tjedna starosti
 • GROVER ZA PURIĆE II 20% -potpuna krmna smjesa za ishranu purića od 8 – 13 tjedna starosti
 • FINIŠER ZA PURE 18% -potpuna krmna smjesa za ishranu purića od 13 – 16 tjedna starosti
Krmne smjese za patke
 • STARTER ZA PATKE 21% -smjesa je namjenjena pačićima do 3 tjedna starosti
 • FINIŠER ZA PATKE 17% -smjesa je namjenjena za ishranu pataka od 4 – 8 tjedna starosti. Prijelaz sa startera na finišer mora biti postepen u toku 5 – 6 dana.
 • SMJESA ZA PATKE NESILICE 19% -smjesa je namjenjena za ishranu pataka u fazi proizvodnje jaja
Krmne smjese za uzgoj podmlatka za priplod i nesilice
 • STARTER ZA PILIĆE L -kompletna krmna smjesa za ishranu podmlatka za priplod lake linije do 8 tjedana starosti
 • STARTER ZA PILIĆE T -kompletna krmna smjesa za ishranu podmlatka za priplod teške linije do 8 tjedana starosti
 • GROVER ZA PILIĆE L -kompletna krmna smjesa za hranidbu podmlatka za priplod lake linije od 9 – 16 tjedana starosti
 • GROVER ZA PILIĆE T -kompletna krmna smjesa za hranidbu podmlatka za priplod teške linije od 9 – 16 tjedana starosti
 • SMJESA ZA PILENKE L -kompletna krmna smjesa za hranidbu podmlatka za priplod lake linije od 16 tjedana starosti do početka nesivosti
 • SMJESA ZA PILENKE T -kompletna krmna smjesa za hranidbu podmlatka za priplod teške linije od 16 tjedana starosti do početka nesivosti
 • NESILICE KONZUM 17% – kompletna krmna smjesa za hranidbu nesilica
 • NESILICE KONZUM 15% – kompletna krmna smjesa za hranidbu nesilica
 • NESILICE RASPLOD – kompletna krmna smjesa za hranidbu rasplodnih nesilica
 • SUPERKONCENTRAT ZA NESILICE -superkoncentrat je bogat bjelančevinama, mineralima i vitaminima i služi kao nadopuna osnovnom krmivu (mješavina žitarica) Omjer superkoncentrata i žitarica 35% : 65%
 • SMJESA ZA RASPLODNE PJETLOVE -smjesa je namjenjena pjetlovima u toku proizvodnje rasplodnih jaja
Krmne smjese za nojeve
 • STARTER ZA NOJEVE 22% -potpuna krmna smjesa za ishranu nojeva do 3 mjeseca starosti. Daje se po volji ili 3-4 puta dnevno u količini koju nojevi pojedu za 30-40 minuta. Smjesom se nojevi hrane do 3 mjeseca starosti, odnosno dok ne dostignu uzimanje hrane od 1,0 kg/d, tada se počinju hraniti smjesom za nojeve u rastu. Prije prestanka hranjenja sa početnom smjesom ova smjesa se pomiješa sa smjesom za rast nojeva. Nojevi trebaju imati stalno na raspolaganju svježu i čistu pitku vodu.
 • GROVER ZA NOJEVE 18% -potpuna krmna smjesa za ishranu nojeva od 3 – 11 mjeseca starosti
 • SMJESA ZA UZGOJ NOJEVA I ZIMSKU PREHRANU 14% – krmna smjesa je namjenjena za ishranu nojica u uzgoju do početka nesivosti (do dvije godine starosti) -smjesu možemo koristiti i u fazi ne-nešenja jaja -uz smjesu nojevima davati i vlaknasta krmiva (sijeno, lucerna) sjeckanu na 2 – 3 cm dužine
 • NOJICE NESILICE 18% -ishrana nojevih nesilica sastoji se od krmne smjese i zelene hrane -preporučamo dnevni obrok od 40% gotove smjese i 60% zelene hrane (sijeno, lucerna)
Returns & Delivery

Detalji o proizvodu.

Srodni proizvodi

Brzi pregled

Smjese za pernatu divljač

Krmne smjese za fazane STARTER ZA FAZANE 28% -potpuna krmna smjesa za ishranu fazana od 1 – 21 dana starosti GROVER ZA FAZANE 24% -potpuna krmna smjesa za ishranu fazana od 3 – 7 tjedana starosti -prijelaz na smjesu grover mora biti postepen u toku 3 – 5 dana FINIŠER...
Brzi pregled

Ostale smjese

OSTALE KRMNE SMJESE SMJESA ZA ČINČILE -smjesa sadrži 18% proteina i minimalno 16% sirove vlaknine -namjenjena je za uzgoj činčila i termički je obrađena SMJESA ZA KUNIĆE 16% -sadrži 16% proteina i minimalno 13% sirove vlaknine -namjenjena je za ishranu kunića do odbijanja SMJESA ZA KUNIĆE 14% -sadrži 14% proteina...
Brzi pregled

Smjese za svinje

KRMNE SMJESE ZA SVINJE PREDSTARTER -mliječni nadomjestak za hranidbu odojaka do 21 dan starosti. Veliki udio bjelančevina mlijeka. Velika važnost ove krmne smjese je u tome što osim nutritivne ima i prilagodbenu ulogu (prilagodba probavnog sustava krmivima koja će slijediti u kasnijim fazama hranidbe) STARTER ZA PRASAD S 22% -smjesa...
Brzi pregled

Smjese za preživače

Krmne smjese za goveda STARTER ZA TELAD -smjesom se hrani telad do 80 kg tjelesne težine -sadrži 18% proteina, peletirana je i daje se u suhom stanju. Izuzetno je važno što naš STARTER sadržava brzo fermentirajuće ugljikohidrate u obliku drobljenih peleta koji stimuliraju razvoj tkiva buraga i uzimanje hrane. GROVER...
Back to top