Navigation

Ponuda proizvoda

Return to Previous Page
Opis

Opis proizvoda

KRMNE SMJESE ZA SVINJE

 • PREDSTARTER -mliječni nadomjestak za hranidbu odojaka do 21 dan starosti. Veliki udio bjelančevina mlijeka. Velika važnost ove krmne smjese je u tome što osim nutritivne ima i prilagodbenu ulogu (prilagodba probavnog sustava krmivima koja će slijediti u kasnijim fazama hranidbe)
 • STARTER ZA PRASAD S 22% -smjesa je namjenjena prasadi do 10 kg tjelesne težine i koristi se kod ranog odbijanja
 • STARTER ZA PRASAD 19% -smjesa je namjenjena kasno odbitoj prasadi od 10 – 20 kg tjelesne težine
 • GROVER ZA PRASAD 17% -smjesa je namjenjena za tovnu ili uzgojnu prasad od 20 – 30 kg tjelesne težine
 • BEK – 1 16% -potpuna krmna smjesa za hranidbu tovnih svinja i svinja u uzgoju (nazimadi) do 60 kg tjelesne težine. Za mokre sisteme hranidbe koristiti isključivo brašnastu smjesu
 • BEK – 2 14% -potpuna krmna smjesa za hranidbu tovnih svinja i svinja za uzgoj iznad 60 kg tjelesne težine
 • SMJESA ZA KRMAČE DOJILJE I NERASTE -smjesa sadrži 16% proteina. Zadovoljava povećane potrebe rasplodnih životinja u periodu intenzivnog iskorištavanja
 • SUPERKONCENTRAT ZA TOVNE I RASPLODNE SVINJE 35% -koristi se za izradu krmnih smjesa za tovne svinje iznad 30 kg tjelesne težine -za svinje u tovu do 60 kg tjelesne težine miješa se 30% superkoncentrata sa 70% kukuruzne prekrupe -za svinje u tovu preko 60 kg tjelesne težine miješa se 25% superkoncentrata sa 75% kukuruzne prekrupe -tako pripremljena smjesa se daje u suhom stanju ili navlažena neposredno prije upotrebe
 • SUPERKONCENTRAT ZA TOVNE I RASPLODNE SVINJE 40% -superkoncentrat je bogat bjelančevinama, mineralima i vitaminima i služi kao nadopuna osnovnim zrnatim krmivima (kukuruzu, ječmu) -omjer superkoncentrata i žitarica 25% : 75% kod lakih tovljenika (25 kg), te 10 : 90 pri završetku tova -daje u suhom stanju ili navlažena neposredno prije upotrebe
 • GROVERIN – mješavina visokoprobavljivih bjelančevina, aminokiselina, minerala, vitamina i enzima. Služi za “kučnu” pripremu startera za prasad, po sistemu GROVERIN + žitarice + sojina sačma, od odbijanja do 25 kg tjelesne mase. Pakiranje a’10 kg. Udio u smjesi 10%
 • TOVERIN – mješavina minerala, vitamina, aminokiselina i enzima. Koristi se za pripravu krmnih smjesa za tovne svinje i svinje u uzgoju(od 25 do 110 kg težine). Pakiranje a’10 kg. Udio u smjesi 3-2,5 %
Returns & Delivery

Detalji o proizvodu.

Back to top